Για περισσότερο από 40 χρόνια η BRITA αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους στον τομέα των συστημάτων επεξεργασίας νερού. Χάρη σε καινοτόμες τεχνολογίες και υψηλής ποιότητας προϊόντα, η παλαιότερη μονοπρόσωπη εταιρεία είναι τώρα ο διεθνής πρωτοπόρος στην αγορά για τα οικιακά και επαγγελματικά συστήματα επεξεργασίας και αποσκλήρυνσης νερού.
Η BRITA παρέχει σταθερή και υψηλής ποιότητας φιλτραρισμένο νερό. Ο ενεργός άνθρακας αποβάλλει τις ανεπιθύμητες μυρωδιές, γεύσεις και χλώριο. Η βελτιστοποίηση των τελικών προϊόντων (παράγωγα νερού) επιτυγχάνεται με την προσεκτική μείωση της σκληρότητας του ανθρακικού άλατος που είναι αρμόδια για την συσσώρευση αλάτων στις επαγγελματικές μηχανές, ενώ όλα τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία για την ανάπτυξη της γεύσης διατηρούνται.
Τα συστήματα επεξεργασίας νερού BRITA και τα ανταλλακτικά τους είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα TUV/SUD.