Φούρνοι

Filters Sort results
Επαναφορά Apply
Rational
Περιγραφή

Χωρητικότητα: 6 x 2/3 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα : 20-80

Φόρτωση κατά μήκος (GN): 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN

Πλάτος : 655 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας): 621 mm

Ύψος: 567 mm

Παροχή νερού: R 3/4″

Εκροή νερού: DN 40

Πίεση νερού: 1.0 – 6.0 bar

Δείτε περισσότερα...

Χωρητικότητα:6 x 1/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα :30-100

Φόρτωση κατά μήκος (GN):1/1/, 1/2, 2/3, 1/3,2/8 GN

Πλάτος :850 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας):842 mm

Ύψος:754 mm

Παροχή νερού:R 3/4"

Εκροή νερού:DN 50

Πίεση νερού:1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα...

Χωρητικότητα:10 x 1/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα :80-150

Φόρτωση κατά μήκος (GN):1/1/, 1/2, 2/3, 1/3,2/8 GN

Πλάτος :850 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας):842 mm

Ύψος:1014 mm

Παροχή νερού:R 3/4"

Εκροή νερού:DN 50

Πίεση νερού:1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα...

Χωρητικότητα: 6 x 2/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα : 60-160

Φόρτωση κατά μήκος (GN): 2/1, 1/1 GN

Πλάτος : 1072 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας): 1042 mm

Ύψος: 754 mm

Παροχή νερού: R 3/4"

Εκροή νερού: DN 50

Πίεση νερού: 1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα...

Χωρητικότητα: 10 x 2/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα : 150-300

Φόρτωση κατά μήκος (GN): 2/1, 1/1 GN

Πλάτος : 1072 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας): 1042 mm

Ύψος: 1014 mm

Παροχή νερού: R 3/4"

Εκροή νερού: DN 50

Πίεση νερού: 1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα...

Χωρητικότητα: 20 x 1/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα : 150-300

Φόρτωση κατά μήκος (GN): 1/1/, 1/2, 2/3, 1/3,2/8 GN

Πλάτος : 877 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας): 913 mm

Ύψος: 1807 mm

Παροχή νερού: R 3/4"

Εκροή νερού: DN 50

Πίεση νερού: 1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα...

Χωρητικότητα: 20 x 2/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα : 300-500

Φόρτωση κατά μήκος (GN): 2/1, 1/1 GN

Πλάτος : 1082 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας): 1117 mm

Ύψος: 1807 mm

Παροχή νερού: R 3/4"

Εκροή νερού: DN 50

Πίεση νερού: 1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα...

Χωρητικότητα: 6 x 1/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα: 30-100

Φόρτωση κατά μήκος (GN): 1/1/, 1/2, 2/3, 1/3,2/8 GN

Πλάτος: 850 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας): 842 mm

Ύψος: 754 mm

Παροχή νερού: R 3/4"

Εκροή νερού: DN 50

Πίεση νερού: 1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα... 

Χωρητικότητα: 10 x 1/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα : 80-150

Φόρτωση κατά μήκος (GN): 1/1/, 1/2, 2/3, 1/3,2/8 GN

Πλάτος : 850 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας): 842 mm

Ύψος: 1014 mm

Παροχή νερού: R 3/4"

Εκροή νερού: DN 50

Πίεση νερού: 1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα:

Χωρητικότητα: 6 x 2/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα : 60-160

Φόρτωση κατά μήκος (GN): 2/1, 1/1 GN

Πλάτος : 1072 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας): 1042 mm

Ύψος: 754 mm

Παροχή νερού: R 3/4"

Εκροή νερού: DN 50

Πίεση νερού: 1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα... 

Χωρητικότητα:10 x 2/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα :150-300

Φόρτωση κατά μήκος (GN):2/1, 1/1 GN

Πλάτος :1072 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας):1042 mm

Ύψος:1014 mm

Παροχή νερού:R 3/4"

Εκροή νερού:DN 50

Πίεση νερού:1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα... 

Χωρητικότητα:20 x 1/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα :150-300

Φόρτωση κατά μήκος (GN):1/1/, 1/2, 2/3, 1/3,2/8 GN

Πλάτος :877 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας):913 mm

Ύψος:1807 mm

Παροχή νερού:R 3/4"

Εκροή νερού:DN 50

Πίεση νερού:1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα... 

Χωρητικότητα:20 x 2/1 GN

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα :300-500

Φόρτωση κατά μήκος (GN):2/1, 1/1 GN

Πλάτος :1082 mm

Βάθος (συμπεριλαμβάνεται η λαβή πόρτας):1117 mm

Ύψος:1807 mm

Παροχή νερού:R 3/4"

Εκροή νερού:DN 50

Πίεση νερού:1.0 - 6.0 bar

Δείτε περισσότερα...