ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
TECHNOLINE SERVICES OE
Επισκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης
Βασιλείου Μεγάλου 18, Ρουφ ΤΚ 118 54 Αθήνα
τηλ.:210 3477525, 210 3422686
Κιν. : +30 6944585567 Fax.: 210 3477525
e-mail: office@technoline.com.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ